Overzicht

Gezocht: internist-oncologen voor commissies en werkgroepen

  • 1 maart 2021
  • NVMO

Zoals elk jaar staan er ook in 2021 vele activiteiten en ambities op de agenda van de NVMO. Om deze te kunnen verwezenlijken, heeft de NVMO hulp van haar leden nodig.

Heeft u als internist-oncoloog ervaring met specifieke aspecten binnen of gerelateerd aan ons vakgebied, bijvoorbeeld op bestuurlijk, financieel en/of wetenschappelijk vlak, en wilt u deze ook inzetten voor de NVMO? Of heeft u interesse om zitting te nemen in een van de huidige of toekomstige commissies of werkgroepen van de NVMO? Zie voor een actueel overzicht nvmo.org/bestuur-en-commissies.
Meld u dan vrijblijvend aan bij het NVMO-secretariaat via secretariaat@nvmo.org. Ook bij vragen kunt u het secretariaat mailen.