Overzicht

Gezocht: internist-oncologen voor commissies en werkgroepen

  • 21 februari 2022
  • NVMO

Zoals elk jaar staan er ook in 2022 vele activiteiten en ambities op de agenda van de NVMO. Om deze te kunnen verwezenlijken, heeft de NVMO hulp van haar leden nodig.

Heeft u als internist-oncoloog ervaring met en/of kennis van specifieke aspecten binnen of gerelateerd aan de medische oncologie, bijvoorbeeld op didactisch, bestuurlijk, financieel en/of wetenschappelijk vlak? En wilt u deze ook inzetten voor de NVMO?

En/of heeft u interesse om zitting te nemen in een van de huidige of toekomstige besturen, commissies of werkgroepen van de NVMO? Mail dan naar secretariaat@nvmo.org.