Overzicht

Eerste vrouwelijke NVMO-voorzitter

  • 22 september 2020
  • NVMO

Dr. Machteld Wymenga neemt per 1 januari 2021 de voorzittershamer over van de huidige NVMO-voorzitter prof. dr. Haiko Bloemendal.

Beeld: Gerard van Bree Fotografie

Wymenga, internist-oncoloog bij het Medisch Spectrum Twente in Enschede, is sinds 2019 NVMO-bestuurslid en maakte al eerder van 2010 tot 2016 onderdeel uit van het NVMO-bestuur. Sinds 2011 is zij lid van de NVMO-commissie BOM, sinds 2016 secretaris en sinds 2019 voorzitter van deze commissie. Eerder was zij bestuurslid van GeriOnNe. In Medisch Spectrum Twente is Wymenga medisch manager van het oncologisch centrum en van de vakgroep interne geneeskunde en voorzitter van het palliatief adviesteam en was zij eerder waarnemend opleider.
Bloemendal, sinds februari 2016 voorzitter van de NVMO en vanuit die functie lid van het dagelijks bestuur van SONCOS, is sinds mei 2019 voorzitter van het Centrum voor Oncologie van het Radboudumc in Nijmegen en sinds 1 november 2019 hoogleraar Netwerken in oncologie.