Overzicht

Derde vaccinatieronde voor deel van oncologiepatiënten

  • 21 september 2021
  • NVMO

De NVMO en NVALT werken momenteel aan een brief die hun leden kunnen gebruiken voor het oproepen van patiënten voor de derde vaccinatieronde.

Het is bekend dat een deel van de oncologische patiëntenpopulatie vanwege een mogelijk verminderde opbrengst na de reguliere vaccinatie in aanmerking komt voor een derde vaccinatie. Dit betreft een deel van de patiënten met solide tumoren die in de periode van 1 oktober 2020 tot heden voor COVID-19 zijn gevaccineerd.

Meer specifiek gaat het om alle patiënten die in deze periode tot 3 maanden voor vaccinatie of tijdens vaccinatie met chemotherapie en/of checkpoint inhibitors zijn behandeld. Patiënten die enkel na vaccinatie met chemotherapie en/of checkpoint inhibitors zijn behandeld, komen niet voor de derde vaccinatie in aanmerking. De derde vaccinatie geldt alleen voor patiënten die chemotherapie of chemo-immuuntherapie kregen, en niet voor patienten die doelgerichte therapie kregen.

De NVMO en NVALT adviseren hun leden om alvast na te denken hoe deze patiënten in de ziekenhuizen kunnen worden geïdentificeerd. De NVMO en NVALT hopen met de brief, die binnenkort beschikbaar zal komen, ook de verwijzing naar de GGD te kunnen realiseren. Dit laatste kan echter niet worden gegarandeerd.