Overzicht

COVIg voor specifieke kankerpatiënten

  • 30 november 2020
  • NVMO

Hyperimmuun COVID-19-immuunglobuline (COVIg) is sinds half november beschikbaar voor onder meer specifieke patiënten met solide tumoren.

COVIg is plasma van donoren die net COVID-19 hebben doorgemaakt met hoge niveaus antilichamen tegen het nieuwe coronavirus. Sanquin, de producent van COVIg, heeft de NIV benaderd om na te denken bij welke immuun deficiënte patiëntenpopulaties COVIg zou kunnen worden ingezet. Een landelijke werkgroep, waarin vanuit de medische oncologie prof. dr. Liesbeth de Vries en Robbert van Alphen zitting hebben genomen, heeft een advies opgesteld voor indicatiestelling en prioritering van COVIg.
Er zijn nog geen studies met COVIg afgerond. Bij vergelijkbare behandelingen bij andere virussen, zoals hepatitis, EBV en CMV, is er echter ruime ervaring qua veiligheid en effectiviteit opgedaan. Qua indicatie is gekozen voor alleen post-exposure profylaxe van hoogrisicopatiënten om het beperkt beschikbare COVIg optimaal te kunnen benutten. Bij solide tumoren gaat het om patiënten die worden behandeld met hogedosischemotherapie bij autologe stamceltransplantaties en TIL-behandeling bij melanoom. Kankerpatiënten met COPD die adjuvante therapie ondergaan komen ook in aanmerking. Uitgifte zal via de ziekenhuisapotheek gaan.
Meer informatie over de achtergrond en indicatiestelling staat in het advies van de werkgroep. Het advies staat in het (besloten) hoofdmenu Dossier COVID-19 van de NVMO-website.