Overzicht

Pembrolizumab bij tripelnegatief mammacarcinoom

CieBAG geeft nog geen positief oordeel over pembrolizumab neoadjuvant

  • 21 april 2023
  • NVMO

De NVMO ontving het nieuws dat de gezamenlijke zorgverzekeraars die verenigd zijn in de CieBAG nog geen positief oordeel kunnen afgeven over pembrolizumab in de neoadjuvante en adjuvante setting.

In nummer 1 van Medische Oncologie dit jaar publiceerde de commissie BOM een advies omtrent de behandeling met pembrolizumab in neoadjuvante en adjuvante setting bij niet-gemetastaseerd tripelnegatief mammacarcinoom. Naar aanleiding van dit advies formuleerden experts in mammacarcinoom het standpunt om pembrolizumab enkel neoadjuvant in te zetten.
De beoordelingen van alle adjuvante behandelingen liggen op dit moment nog bij Zorginstituut Nederland. De CieBAG laat weten dat de duiding van pembrolizumab in de neoadjuvante en adjuvante setting een aantal problemen oplevert. Deze commissie heeft daarom Zorginstituut Nederland gevraagd de duiding van dit dossier over te nemen. Het NVMO-bestuur betreurt dat de CieBAG de vergoedingsstatus op ‘nee’ houdt en gaat dit dossier binnenkort met de CieBAG bespreken.
Meer informatie over de duiding van de CieBAG is te vinden via nvmo.org/ pembromamma.