Overzicht

cieDAP

Cemiplimab beschikbaar in basispakket

  • 23 februari 2024
  • NVMO

Cemiplimab voor de indicatie huidkanker (plaveiselcelcarcinoom) is het eerste oncologische middel waarvan de resultaten verkregen uit dataverzameling in DAP resulteren in opname in het basispakket.

Het DAP-traject (een initiatief van de NVMO, de NVALT, het AVL en ZN) is gestart in 2021 om nieuwe, veelbelovende oncologische middelen gecoördineerd en gecontroleerd beschikbaar te stellen nog voor er formele vergoeding is. Het doel is om inzicht te geven hoe deze middelen presteren in de dagelijkse praktijk, om daarmee de werkelijk toegevoegde waarde vast te stellen en uiteindelijk de keus te kunnen maken deze middelen op te nemen in het basispakket.
Zes ziekenhuizen (Antoni van Leeuwenhoek, Erasmus MC, Maastricht UMC+, Radboudumc, UMC Groningen en UMC Utrecht) hebben binnen DAP deelgenomen aan het cohort met cemiplimab, en binnen deze ziekenhuizen wordt deze behandeling vanaf 1 januari 2024 vanuit het basispakket vergoed.