Overzicht

Bekijk de algemene ledenvergadering terug

  • 28 juni 2021
  • NVMO

NVMO-leden kunnen in het onderdeel Webcasts van de NVMO-website video’s van voordrachten van de in april gehouden algemene ledenvergadering terugkijken.

Tijdens deze ledenvergadering besprak de NVMO-­commissie Kwaliteit de uitkom­sten van de enquête over kwaliteitsdocu­menten van de NVMO en lichtte WIN­-O de uitkomsten van de vragenlijst naar regionale niercelcarcinoomnetwerken toe.
Ook kwamen nieuwe ontwikkelingen vanuit de NVMO­-commissie BOM aan bod en werden er updates gegeven over SONCOS en het DRUG Access Protocol. De webcast is alleen toegankelijk voor NVMO­-leden.