Overzicht

Zuidoost-Nederland voorloper formele samenwerking oncologie

  • 18 juli 2021

Met de ondertekening van een unieke samenwerkingsovereenkomst tussen negen ziekenhuizen en één radiotherapeutisch instituut is Zuidoost-Nederland de eerste grote regio die formele afspraken heeft gemaakt over de kwaliteit van de gehele oncologische zorg.

De partners werken al geruime tijd met elkaar samen binnen het Oncologisch Netwerk Zuidoost-Nederland (OncoZON), maar nu is contractueel vastgelegd dat ze dezelfde procedures en werkwijzen volgen en samen de zorg verbeteren. Zo zijn patiënten via iedere instelling binnen het netwerk verzekerd van dezelfde oncologische topzorg.

De eerste stappen richting dit grootschalige oncologienetwerk dateren al uit 2009, toen het Maastricht UMC+ en Maxima Medisch Centrum met elkaar gingen samenwerken. In de jaren die volgden, sloten alle andere ziekenhuizen in Zuidoost-Nederland in hun eigen tempo aan. Uitgangspunt is dat iedere patiënt dichtbij huis, in zijn eigen ziekenhuis behandeld wordt. Alleen als het nodig is, wordt iemand verwezen naar een andere instelling binnen OncoZON met meer expertise.