Overzicht

Rapport Zorginstituut Nederland

Zorginstituut: ‘Netwerk- en expertzorg moet beter’

  • 7 oktober 2022

De organisatie van landelijke en regionale netwerk- en expertzorg is toegenomen, maar verbetering is nodig. Dit staat in het rapport dat Zorginstituut Nederland (ZIN) aan minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft overhandigd.

In het Signalement passende zorg voor mensen met kanker: netwerk- en expertzorg staan twaalf knelpunten en twaalf oplossingsrichtingen om netwerk- en expertzorg te verbeteren. Een van de knelpunten is het gebrek aan landelijke en regionale sturing en gezamenlijke afspraken. Verder blijkt de kwaliteit van netwerkzorg onvoldoende inzichtelijk, de financiering van netwerken niet te vorderen en het onderzoek naar e-health in de praktijk te stagneren.

ZIN wil als onafhankelijke partij de regie voeren en de implementatie van oplossingen in de praktijk versnellen door proefprojecten in bestaande netwerken te stimuleren.

De knelpunten en oplossingen zijn vastgesteld in afstemming met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, KWF Kankerbestrijding, Integraal Kankercentrum Nederland, de Federatie Medisch Specialisten, de Stichting Oncologische Samenwerking, het Citrienfonds en Zorgverzekeraars Nederland.