Overzicht

ZonMw Parel voor studie naar borstkankerbehandeling

  • 18 april 2022

De SONIA-studie over behandelingen bij vrouwen met gemetastaseerd mammacarcinoom heeft een ZonMw Parel gekregen voor de opzet en het succesvolle verloop van de studie.

Het doel van de SONIA-studie is om te onderzoeken wanneer patiënten het beste de CDK4/6-remmers abemaciclib, palbociclib of ribociclib kunnen krijgen bij hun antihormonale therapie. Nu is het internationaal de standaard om direct te starten met CDK4/6-remmers bij gemetastaseerd hormoongevoelig mammacarcinoom, maar sommige vrouwen kunnen al baat hebben bij de anti-hormonale therapie alleen en hebben geen combinatietherapie nodig. Door dit uit te zoeken kan onder- of overbehandeling worden voorkomen. En dat kan weer kosten besparen. 

In totaal hebben 1.050 patiënten van 73 ziekenhuizen in Nederland aan de studie deelgenomen. De onderzoekers hopen eind 2022 de analyses uit te voeren. Ze werken voor deze studie samen met Borstkankervereniging Nederland (BVN), Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM).

De initiatiefnemers van het onderzoek zijn prof. dr. Gabe Sonke (AVL), dr Inge Konings (Amsterdam UMC) en dr. Agnes Jager (Erasmus MC), namens de Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG).