Overzicht

Onderzoek Amsterdam UMC

Ziekenhuizen vragen palliatieve zorgteams laat om consult

  • 3 mei 2024

Proactieve zorgplanning is vaak niet meer mogelijk omdat ziekenhuizen relatief laat hulp inschakelen van specialistische palliatieve zorgteams. Dat blijkt uit een retrospectief onderzoek van onder anderen PhD-student Iris van Doorne (Amsterdam UMC), gepubliceerd in Plos One

De onderzoekers hebben gegevens uit 336 consultaties gehaald van vier algemene ziekenhuizen. De meest voorkomende diagnoses waren kanker (54,8 procent) en orgaanfalen (26,8 procent). De geschatte levensverwachting was voor 52,3 procent van alle patiënten minder dan drie maanden. Het bleek echter dat na consultatie 53,2 procent van de patiënten al binnen twee weken overleed, vrijwel altijd in het ziekenhuis. Bij het consult had slechts 7,5 procent hieraan de voorkeur gegeven, ruim 60 procent stierf het liefst thuis.

Consultaties werden vooral aangevraagd voor proactieve zorgplanning (advance care planning, ACP) (31,6 procent), maar omdat de aanvraag vaak te laat werd ingediend, kon zo’n ACP niet voldoende worden uitgewerkt; de palliatieve consultaties blijken nog steeds gericht op zorg rond het levenseinde en zijn meer crisisgericht dan preventiegericht. De dood treedt na consultatie vaak te snel in om tegemoet te komen aan de voorkeuren rond het levenseinde. De onderzoekers pleiten voor voorlichting voor zorgverleners over wanneer zij ACP moeten starten, zodat de aanpak hiervan meer preventiegericht is in plaats van crisisgericht. Het definiëren van factoren die wijzen op de noodzaak van tijdige raadpleging van het palliatieve zorgteam en voorafgaande zorgplanning zou kunnen helpen bij tijdige identificatie en raadpleging.