Overzicht

Ziekenhuisvolume radicale cystectomie geeft geen prikkel om méér te opereren

Ziekenhuisvolume radicale cystectomie geeft geen prikkel om méér te opereren

  • 30 mei 2023

Ziekenhuizen met het aantal operaties rondom de minimumnorm zijn naar verhouding niet meer radicale cystectomieën gaan uitvoeren. Dat blijkt uit onderzoek van het Radboudumc, IKNL en UMC Utrecht. 

Beeld: IKNL

Gekeken is naar radicale cystectomieën bij T1- of T4b-tumoren, omdat die volgens de richtlijn niet standaard voor een operatie in aanmerking komen. Onderzocht is het moment vlak na invoeren van de volumenorm (2010, met een norm van minimaal tien en 2015, met een norm van minimaal twintig) en het laatste kwartaal van dat jaar.

De onderzoekers keken of ziekenhuizen met een aantal operaties rondom de minimumnorm afweken van ziekenhuizen die ruim aan de norm voldeden. Aangenomen werd dat in ziekenhuizen waar de norm ruimschoots gehaald werd, er geen prikkel was om méér te opereren. Op basis van de resultaten werd geconcludeerd dat de invoering van volumenormen voor radicale cystectomieën geen prikkel geven om meer te opereren dan medisch noodzakelijk.

Het feit dat er geen bewijs werd gevonden pleit vóór het vaststellen van volumenormen.

Dit onderzoek beperkt zich echter alleen tot blaaskanker en radicale cystectomieën en de resultaten zijn niet zomaar over te nemen voor volumecritera bij andere ingrepen.