Overzicht

Melanoma & Skin Cancer Group (DMSCG)

WIN-O melanoom, TFG Melanoom en DMTR samen onder één naam

  • 16 augustus 2022

Ter verbetering van de samenwerking gaan WIN-O melanoomgroep, TFG Melanoom en DMTR samen onder een overkoepelende naam: de Dutch Melanoma & Skin Cancer Group

Illustratie (kleur) DMSCG tabel
Melanoma & Skin Cancer Group (DMSCG)

De Werkgroep Immunotherapie Nederland voor Oncologie (WIN-O) is in 1993 opgericht om preklinisch en klinisch onderzoek met immuuntherapie en andere doelgerichte therapieën bij kanker te coördineren.

Binnen de WIN-O zijn al twee autonome groepen actief: de WIN-O melanoomgroep en de Dutch Renal Cancer Group (voorheen WIN-O RCC). De Tumor Focus Groep (TFG) Melanoom is een multidisciplinaire werkgroep van professionals en patiënten met als voornaamste doel de kwaliteit van zorg voor melanoompatiënten te verbeteren. In de Dutch Melanoma Treatment Registry (DMTR) worden de resultaten van de behandeling van patiënten met een stadium III en IV melanoom in Nederland vastgelegd en hiermee worden kwaliteitsanalyses en wetenschappelijk onderzoek gedaan. Gezien de deels gemeenschappelijke doelen en taken van de WIN-O melanoomgroep, TFG Melanoom en DMTR worden de drie gremia ondergebracht onder één naam. Omdat ook de behandeling van andere huidtumoren steeds meer multidisciplinair wordt, is ervoor gekozen om ook andere huidkankers mee te nemen in de DMSCG. De toevoeging van andere huidkankers is doorgevoerd bij het jaarlijks symposium van de WIN-O melanoomgroep en TFG Melanoom op 30 november 2021 waarin controverses van huidkanker werden besproken.