Overzicht

Whole genome sequencing toepasbaar in ziekenhuispraktijk

  • 29 augustus 2022

Whole genome sequencing blijkt prima ingebed te kunnen worden in de dagelijkse pathologische diagnostiek van een ziekenhuis, zo is de conclusie van de in het Antoni van Leeuwenhoek uitgevoerde WIDE-studie onder 1200 patiënten. 

De test is bovendien betrouwbaar en heeft toegevoegde waarde voor diagnostiek en behandeling. Daarmee is whole genome sequencing (WGS) in principe bereikbaar geworden voor artsen en patiënten in de reguliere oncologische zorg.

Whole Genome Sequencing werd tot nu toe vooral in klinische studies gebruikt, zoals bijvoorbeeld CPCT-02 en DRUP, waarin patiënten onafhankelijk van hun tumortype worden behandeld. In de WIDE-studie is in het Antoni van Leeuwenhoek, in samenwerking met Hartwig Medical Foundation, aangetoond dat met een paar kleine aanpassingen in de werkwijze van het laboratorium, de techniek ook prima in de reguliere pathologiediagnostiek en in de dagelijkse ziekenhuispraktijk kan worden ingebed. Bovendien hebben de onderzoekers de techniek gevalideerd en laten zien dat hij toegevoegde waarde heeft voor de diagnostiek van uitgezaaide tumoren.