Overzicht

'WGS vanaf 2024 kosteneffectief'

  • 28 november 2022

Brede en vroege inzet van moleculaire diagnostiek van de tumor op basis van whole genome sequencing (wgs) is vanaf 2024 kosteneffectief. Dit concludeert adviesbureau Vintura, dat in opdracht van Hartwig Medical Foundation onderzoek uitvoerde naar de inzet van verschillende vormen van moleculaire diagnostiek 

Minister Kuipers ontvangt het Vintura-rapport uit handen van Hans van Snellenberg

De toename in targets (kenmerken van de tumor die aangrijpingspunten zijn voor medicatie) leidt ertoe dat binnen een aantal jaren voor bijna alle nieuw gediagnosticeerde uitgezaaide tumoren brede moleculaire diagnostiek noodzakelijk is, aldus het onderzoek. Hiermee stijgt ook het aantal patiënten waarvoor brede moleculaire diagnostiek zou moeten worden ingezet.

Het Vinturarapport schat dat in 2025 voor alle uitgezaaide tumoren brede moleculaire diagnostiek noodzakelijk is om alle relevante targets effectief te testen. Dit kan, op basis van de uitkomsten van bovengenoemde projectgroep, echter ook eerder zijn.

Daarbij heeft Illumina, een belangrijke producent van apparatuur en reagentia benodigd voor het uitvoeren van wgs, een wijziging in de prijsstructuur aangekondigd. Hierdoor wordt een daling in de kosten van 1.762 euro in 2022 naar 650 euro in 2027 verwacht. De kosten van reagentia bedragen zo’n 70 procent van de totale kosten van een wgstest.

Verder is de kostenontwikkeling van zowel groot panel + Archer (de andere vorm van brede moleculaire diagnostiek) als wgs in het onderzoek gemodelleerd naar 2027, waaruit blijkt dat in 2024 de prijs van wgs (1.902 euro) onder de prijs van een groot panel + Archer (1.958 euro) komt te liggen. Vanaf 2024 is het goedkoper om wgs in te zetten in plaats van een groot panel + Archer en is het kantelpunt bereikt, concludeert Vintura.

Het rapport werd op 16 november door minister Kuipers in ontvangst genomen.