Overzicht

Wereldwijd grote verschillen wachttijd operatie colorectaal carcinoom

  • 11 maart 2021

Een studie van het MUMC+, waarvan de resultaten onlangs zijn gepubliceerd in The Lancet Oncology, laat zien dat er per land grote verschillen zijn in de wachttijd tot de operatie bij colorectaal carcinoom. De auteurs concluderen dat er één internationale richtlijn moet komen voor de maximale wachttijd tot de operatie.

In internationale literatuur is het beginpunt van de ‘wachttijd’ tot de operatie zeer verschillend. Vaak zijn ze niet gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Toch worden op basis van deze informatie nationale richtlijnen opgesteld voor de maximale duur tot de operatie.

De onderzoekers zochten in de literatuur tevens hoe lang of kort de wachttijd zou moeten zijn om geen risico te lopen ten aanzien van de overleving. In ieder geval leidt een wachttijd niet tot een grotere kans op uitzaaiingen, grotere tumor of slechtere overlevingskansen. De Nederlandse richtlijn zegt dat patiënten binnen zeven weken moeten zijn gestart met een behandeling; de Treeknorm lijkt dus zeker verantwoord.

Lees het onderzoek in The Lancet Oncology.