Overzicht

Wat leverde 40 jaar borstkankeronderzoek op?

  • 5 November 2020

Borstkankervereniging Nederland (BVN) bestaat dit jaar veertig jaar. Wat heeft dit volgens BVN directeur Cristina Guerrero Paez en prof. dr. Elsken van der Wall (UMC Utrecht) opgeleverd?

Sinds 1980 is er veel veranderd in de behandeling van borstkanker. Wetenschappelijk onderzoek heeft ervoor gezorgd dat de overlevingskans bij borstkanker nu 85% is, tegenover 50% in 1980. ‘Ik vind het ook van grote waarde dat we tegenwoordig meer aandacht hebben voor de langetermijngevolgen van al onze behandelingen’, aldus Van der Wall. ‘Dat komt omdat we, dankzij die langere overleving, daar in onze praktijk steeds vaker mee geconfronteerd worden.' 

Guerrero Paez denkt als eerste aan de toegenomen aandacht voor het patiëntperspectief. Belangrijk onderdeel daarvan is “samen beslissen”. ‘Voor BVN blijft het een belangrijk speerpunt in de belangenbehartiging. Veertig jaar geleden bepaalde de dokter wat er moest gebeuren, nu gaan arts en patiënt als het goed is meestal met elkaar in gesprek.’