Overzicht

Wat is de effectiviteit van persoonlijke nazorg en nacontrole bij mammacarcinoom?

  • 14 november 2022

Het NA BORstkanker (NABOR)-project gaat onderzoeken of het mogelijk is om gepersonaliseerde nazorg en nacontrole aan te bieden aan mammacarcinoompatiënten. De studie begint volgend jaar met het volgen van 1040 vrouwen uit tien Nederlandse ziekenhuizen. 

De landelijke richtlijn van nacontrole adviseert nu hetzelfde voor iedere patiënt die een curatieve behandeling voor mammacarcinoom heeft gekregen: meestal een jaarlijkse poliklinische controle en beeldvormend onderzoek. Maar uit onderzoek blijkt dat ziekenhuizen hier vaak van afwijken.

De NABOR-studie zal bij de helft van de 1040 vrouwen die deelnemen gebruikmaken van een model dat de kans op terugkeer van ziekte bij een patiënt kan voorspellen, INFLUENCE 2.0. Een arts bespreekt met de patiënt de resultaten van dit model. Vervolgens gaat de arts samen met de patiënt en met behulp van een keuzeondersteuningstool het nacontroleproject inrichten.

Na drie jaar vergelijken de onderzoekers op basis van data en vragenlijsten of er verschillen bestaan tussen de groep vrouwen die persoonlijke nazorg heeft gekregen en de groep die nazorg volgens de richtlijn heeft gekregen. De studie kijkt onder meer naar angst voor kanker, kwaliteit van leven, recidieven en kosteneffectiviteit.