Overzicht

OralScreen

Vroege detectie van orale kanker en pre-kanker met een niet-invasieve genetische test

  • 11 mei 2023

Een consortium onder leiding van onderzoeker dr. Jos Poell (Cancer Center Amsterdam) krijgt 1,25 miljoen van KWF Kankerbestrijding en NWO om een screeningstest te ontwikkelen om mondkanker eerder op te sporen. Daarnaast gaan ze de mogelijkheid onderzoeken om de test in te zetten voor bevolkingsonderzoek.

dr. Jos Poell
Beeld: J. Poell

Oraal plaveiselcelcarcinoom (OSCC) wordt vaak in een laat stadium ontdekt. Om de vroege diagnose van OSCC te verbeteren, zal het consortium een screeningstest ontwikkelen die gericht is op het opsporen van kankergerelateerde genetische veranderingen bij patiënten met mondkanker en premaligne orale laesies.

Poell en collega’s onderzoeken of een nieuwe test, gebaseerd op de CyclomicsSeq-test voor ctDNA, genetische veranderingen in kankercellen in de mondholte kan detecteren uit niet-invasieve, door de betreffende persoon zelf verzamelde orale spoel- of borstelmonsters.

Tegelijkertijd zal het consortium de haalbaarheid van bevolkingsonderzoek voor OSCC onderzoeken, inclusief de aanvaardbaarheid, voorwaarden, beoordeling van gezondheidstechnologie en vereisten voor geïnformeerde besluitvorming.