Overzicht

Verwijdering van eileiders leidt tot betere kwaliteit van leven bij risico op eierstokkanker

  • 16 mei 2022

Helpt salpingectomie om ovariumcarcinoom te voorkomen? Dit onderzocht aios gynaecologie dr. Miranda Steenbeek tijdens haar promotietraject. Ze zag dat de kwaliteit van leven beter was bij vrouwen na eileiderverwijdering dan na eileider- én eierstokverwijdering.

Het doel van het promotieonderzoek van dr. Steenbeek was om te bekijken of het mogelijk is om de vervroegde overgang uit te stellen bij vrouwen met een verhoogd risico op ovariumcarcinoom zonder dat de kans op ovariumcarcinoom vergroot. 

Aan het onderzoek deden 577 patiënten met een verhoogd risico op ovariumcarcinoom mee. Zij konden zelf kiezen tussen salpingectomie of salpingo-oöphorectomie. De overgangsgerelateerde kwaliteit van leven van vrouwen was beter na een risico-reducerende salpingectomie dan na een risico-reducerende salpingo-oöphorectomie. Ook is tot nu toe geen ovariumcarcinoom ontstaan bij de 394 vrouwen waarbij alleen de eileider werd verwijderd. 

Vervolgonderzoek moet uitwijzen of salpingectomie net zo effectief is in het voorkomen van kanker als salpingo-oöphorectomie. De resultaten van dit grote, internationale vervolgonderzoek zijn waarschijnlijk over tien tot vijftien jaar te verwachten omdat het de bedoeling is om de deelnemers langere tijd te volgen. 

Steenbeek ontdekte verder dat bij vrouwen die een preventieve ingreep ondergingen het risico om binnen vijf jaar na de operatie peritonitis carcinomatosa te krijgen hoger is wanneer een voorloper van ovariumcarcinoom in de eileider wordt gevonden. Het risico is dan ongeveer 10,5 procent. Wanneer er geen voorloper wordt aangetroffen, is het risico 0,3 procent.