Overzicht

Verband ontsteking, leefstijl en vermoeidheid bij CRC-patiënten

  • 14 januari 2021

Ontsteking verklaart bij patiënten met colorectaal carcinoom (CRC) voor een groot deel het verband tussen leefstijl en vermoeidheid. Dat blijkt uit Nederlands observationeel onderzoek waarvan de resultaten onlangs zijn gepubliceerd in Cancers.

Een gezondere leefstijl kan leiden tot lagere ontstekingswaarden, wat een van de voorgestelde mechanismen is waarmee levensstijl vermoeidheid kan beïnvloeden. Data zijn echter schaars. De onderzoekers onderzochten de associatie tussen het volgen van de leefstijlaanbevelingen van het World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research (WCRF/AICR) en vermoeidheid bij stadium I-III CRC-patiënten. Ze gebruikten hiervoor gegevens van twee prospectieve cohortstudies.

Een gezondere leefstijl bleek inderdaad geassocieerd met minder vermoeidheid. De lagere ontstekingswaarden verklaarden 45% van dit verband. Toekomstige interventiestudies zouden moeten nagaan of het verbeteren van leefstijl na de kanker diagnose het ontstekingsniveau verlaagt en de daaropvolgende vermoeidheid vermindert, adviseren de auteurs.

Lees het onderzoek hier.