Overzicht

Vast aanspreekpunt ontbreekt nog te vaak bij mensen met verhoogd risico op kanker

  • 15 december 2020

Ruim driekwart van de mensen met een verhoogd risico op kanker zegt behoefte te hebben aan een vast aanspreekpunt voor hun medische controles. Dat blijkt uit onderzoek van NFK onder 434 mensen met een verhoogd risico op kanker.

Van de ondervraagden heeft 78 procent behoefte aan een vast aanspreekpunt. Twee derde heeft dat vaste aanspreekpunt ook en waardeert dit met een gemiddeld rapportcijfer van 8,2. Van de mensen die hier behoefte aan hebben, missen drie op de tien mensen zo’n aanspreekpunt.

Iets meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat hun huisarts geen rol speelde als het gaat om hun verhoogd risico op kanker. Het onderzoek laat echter zien dat mensen die een huisarts hadden die luisterde naar hun zorgen, minder vaak iets hebben gemist in de zorg en ondersteuning van hun huisarts.


Bron

Onderzoek NFK