Overzicht

Invloed op therapie en toxiciteit

UMC Utrecht start onderzoek naar de rol van microbiota bij immuuntherapie

  • 7 oktober 2022

Welke bacteriesoorten beïnvloeden immuuntherapie met checkpointremmers? Dat gaan het UMC Utrecht, Artizan Biosciences (VS) en Microviable Therapeutics (Spanje) onderzoeken onder leiding van dr. Marcel de Zoete (UMC Utrecht). Topsector Life Sciences & Health maakt dit mogelijk met een toekenning van bijna 800.000 euro.

Een deel van de patiënten die immuuntherapie met checkpointremmers (ICI-therapie) ontvangen blijkt ernstige bijwerkingen te krijgen die zich uiten als een darmontsteking. Volgens De Zoete lijken die symptomen op die van patiënten met een inflammatoire darmziekte.
Samen met Artizan Biosciences en Microviable Therapeutics gaat hij verzameld materiaal van kankerpatiënten die ICI-therapie hebben ondergaan onderzoeken. Dit materiaal is voor en tijdens de behandeling verkregen. Met behulp van in vitro en in vivo modellen willen de onderzoekers immuun-activerende bacteriën identificeren en bekijken welke bacteriesoorten invloed hebben op zowel de therapie als de toxiciteit hiervan.
Ze hopen dat hun resultaten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van microbiota-gerichte therapieën die de effectiviteit van ICI-therapie maximaliseren en de bijwerkingen van deze behandeling minimaliseren.