Overzicht

Uitgebreide DNA-test beschikbaar voor patiënten met PTO

  • 7 mei 2021

Voor patiënten met een primaire tumor onbekend (PTO) is vanaf nu een uitgebreide DNA-test in de vorm van whole genome sequencing (WGS) beschikbaar. Dit komt bovenop het huidige arsenaal DNA-tests.

Met deze bijzondere ontwikkeling wordt het vinden van een eventuele aanwijzing voor een doelgerichte behandeling of mogelijk ook het opsporen van de oorsprong van de kanker verbeterd. Hierdoor verbeteren de prognoses voor deze groep patiënten.

Jaarlijks worden ongeveer 1.500 Nederlanders getroffen door een vorm van uitgezaaide kanker, waarbij niet duidelijk is waar de primaire tumor zit. Patiënten met een ‘primaire tumor onbekend’ ondergaan vaak veel onderzoeken, om te ontdekken waar de oorspronkelijke kanker vandaan komt. Zonder die kennis is gerichte behandeling niet goed mogelijk. Met de DNA-test, waarbij gebruik wordt gemaakt van WGS is de verwachting dat patiënten eerder zicht krijgen op een mogelijk behandeltraject.

De uitgebreide DNA-test is onderdeel van een verbeterd en sneller diagnostisch en behandelingstraject, waaraan Missie Tumor Onbekend (MTO), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Vereniging van Medisch Oncologen (NVMO) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) de afgelopen periode hebben gewerkt.