Overzicht

Tumor-DNA-metingen kunnen gebruik van chemotherapie bij darmkanker verminderen

  • 20 juni 2022

Het gebruik van adjuvante chemotherapie bij patiënten met stadium II coloncarcinoom kan verminderen als de behandelkeuze wordt gebaseerd op de aanwezigheid van circulerend tumor-DNA (ctDNA) in het bloed. In een studie van Australische onderzoekers had dit geen invloed op de recidiefvrije tweejaarsoverleving.

Het onderzoek bevatte twee groepen patiënten met stadium II coloncarcinoom. Bij de ene groep was de aanwezigheid van ctDNA in het bloed de leidende factor voor de behandelkeuze. Patiënten uit deze groep kregen chemotherapie op basis van oxaliplatine of fluoropyrimidine wanneer ze postoperatief een positief ctDNA-resultaat hadden. Patiënten zonder ctDNA in het bloed kregen geen behandeling. Bij de andere groep werd de behandelkeuze gemaakt aan de hand van standaard klinisch-pathologische kenmerken.

De standaardbehandelingsgroep bestond uit 153 patiënten. Hiervan kreeg 28 procent adjuvante chemotherapie. In de ctDNA-groep waar 302 patiënten in zaten was dit percentage lager: 15 procent. 

De recidiefvrije tweejaarsoverleving voor de ctDNA-groep verschilde 1,1 procentpunt met die voor de standaardbehandelingsgroep, 93,5 procent versus 92,4 procent (95% BI: −4,1 tot 6,2).