Overzicht

Niet meer in sluis

Tucatinib opgenomen in basiszorgverzekering

  • 9 september 2022

De behandeling met tucatinib (50/150 mg) is uit de sluis voor dure geneesmiddelen. De minister van VWS heeft dit besloten nadat het Zorginstituut een positief pakketadvies gaf en de onderhandelingen met de fabrikant van tucatinib waren afgerond.

Tucatinib is geïndiceerd in combinatie met trastuzumab en capecitabine voor de behandeling van vrouwen met een lokaal gevorderd of gemetastaseerd HER2-positief mammacarcinoom die ten minste twee voorafgaande anti-HER2-behandelschema’s hebben gekregen.

In april 2021 gaf de cieBOM al een positief advies over deze behandeling met tucatinib. Dit advies was gebaseerd op resultaten van de HER2CLIMB-studie die na eerdere behandeling met trastuzumab, pertuzumab en trastuzumab-emtansine een significante verbetering van de progressievrije overleving lieten zien bij patiënten die behandeld waren met tucatinib in vergelijking met placebo.

Daarnaast is de ESMO MCBS-score afgelopen april verhoogd van 3 naar 4 op basis van de laatste analyses van de HER2CLIMB-studie.