Overzicht

Promotie IKNL

Trends en variatie in radiotherapie in kaart gebracht

  • 13 mei 2024

Het promotieonderzoek van dr. Jelle Evers (IKNL) biedt inzicht in trends en gebruik van primaire radiotherapie bij kanker. 

Evers heeft de trends in kaart gebracht in het toepassen van radiotherapie bij de veelvoorkomende tumorsoorten als longkanker (NSCLC en SCLC), borstkanker (DCIS en invasief), prostaatkanker en endeldarmkanker.

Evers constateerde dat er veranderingen waren vanwege aanpassingen in behandelrichtlijnen, technologische vooruitgang en veranderingen in de gezondheidszorg. Ook bleek dat behandelingen niet voor elke patiënt dezelfde waren. Dit had te maken met de mate van kwetsbaarheid van de patiënt, diens persoonlijke voorkeuren, maar ook omdat niet elke plek in het land dezelfde behandelingsmethoden gebruikt. De verschillende behandelingen hingen bovendien samen met de hoeveelheid ervaring en kennis in een ziekenhuis.

Zo was het gebruik van geaccelereerde ten opzichte van conventioneel gefractioneerde radiotherapie bij gelijktijdige chemoradiatie bij stadium II-III SCLC ook geassocieerd met regio, het volume van de radiotherapiefaciliteit en beschikbaarheid van een radiotherapieafdeling in het ziekenhuis van diagnose. Deze zaken wijzen op een gebrek aan uniforme behandelbeslissing ten aanzien van radiotherapiefractioneringsschema’s in de behandeling van SCLC, zo valt te lezen in het proefschrift van clinical data scientist en epidemioloog Evers.

Evers promoveerde aan de Universiteit Twente en maakte gebruik van data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Ook werkte hij samen met de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO).