Overzicht

‘Topkwaliteit van zorg en onderzoek weerspiegelt in kwaliteit van leven van patiënten’

  • 21 maart 2022

Voor gemetastaseerde en gevorderde vormen van schildklierkanker zijn nog weinig therapiemogelijkheden beschikbaar. Met haar onderzoeksgroep wil prof. dr. Romana Netea-Maier, hoogleraar Endocriene tumoren aan de Radboud Universiteit, daar verandering in brengen. Op vrijdag 29 april spreekt ze haar inaugurele rede uit.

Romana Netea-Maier
Beeld: Radboudumc

Met klinisch-wetenschappelijk onderzoek, gericht op de rol van ontsteking en de immuunrespons in de ontwikkeling van endocriene tumoren, neemt de onderzoeksgroep van internist-endocrinoloog Romana Netea-Maier het voortouw op het gebied van moeilijk behandelbare tumoren en het identificeren van nieuwe aangrijpingspunten voor behandeling. 

‘Gemetastaseerde en gevorderde vormen van schildklierkanker zijn zeldzaam. Voor deze patiënten zijn nog onvoldoende therapiemogelijkheden beschikbaar. Met het wetenschappelijk onderzoek van mijn groep dat juist gericht is op deze tumoren, proberen we hier verandering in te brengen’, vertelt Netea-Maier. ‘Daarnaast richten wij ons op het begrijpen en het voorkomen van de langetermijngevolgen van endocriene tumoren.’

Empowerment

Vorig jaar werd Netea-Maier benoemd tot hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Sinds 2009 leidt ze de keten Endocriene tumoren van het Radboudumc Expertisecentrum voor Schildkliercarcinoom, en sinds 2017 is ze universitair hoofddocent Endocriene tumoren. Ze is bestuurslid van de Dutch Thyroid Research Foundation en van de Dutch Thyroid Cancer Group, en ze is lid van de Steering Committee van de EORTC Endocrine Tumours Group.

Patiëntenparticipatie en empowerment zijn centrale thema’s in haar werk als clinicus en onderzoeker. Netea-Maier: ‘Het is mijn diepe overtuiging dat topkwaliteit van zorg in combinatie met vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek zich weerspiegelt in de kwaliteit van leven van onze patiënten. Hiervoor wil ik me als hoogleraar sterk maken. Net als voor het Radboudumc als zorgcentrum waar patiënten met schildkliertumoren persoonsgerichte, efficiënte, patiëntvriendelijke en hoogwaardige diagnostiek, behandeling en begeleiding krijgen.’

De rede is rechtstreeks te volgen op vrijdag 29 april om 15.45 uur via een livestream: www.ru.nl/aula/livestream.