Overzicht

Toegevoegde waarde landelijke screening melanoom is klein

  • 18 juli 2022

De Gezondheidsraad constateert dat de voordelen van een landelijk bevolkingsonderzoek naar melanoom niet opwegen tegen de nadelen. Het advies aan de minister van VWS is om in te zetten op voorlichting en gedragsverandering.

Volgens de raad is er geen wetenschappelijk bewijs dat een landelijke screening op melanoom zinvol is. Veel gevallen worden al in een vroeg stadium opgemerkt. Mensen met een hoog risico op huidkanker vanwege een familiaire of erfelijke aandoening kunnen een periodiek onderzoek krijgen. Door tijdige opsporing en behandeling is de overlevingskans bij melanoom hoog.

Gedragsverandering kan het risico aanzienlijk verkleinen, schrijft de Gezondheidsraad. Daarom luidt het advies om hierop te focussen en meer voorlichting te geven. De Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland en het RIVM werken hieraan.