Overzicht

Tumor-infiltrerende lymfocyten

TIL-therapie geeft positieve resultaten bij melanoom

  • 10 september 2022

Bij bijna de helft van patiënten met gemetastaseerd melanoom die een behandeling met tumor-infiltrerende lymfocyten (TIL) kregen werden de metastasen kleiner. Dit laat de TIL-studie onder leiding van prof. dr. John Haanen (AVL) zien. Hij lichtte de resultaten toe tijdens het ESMO-congres op 10 september. 

John Haanen
John Haanen
Beeld: Martin Hogeboom

De fase III-studie met in totaal 168 patiënten met gemetastaseerd melanoom vergeleek de effectiviteit van TIL-therapie met die van checkpointremmer ipilimumab.

Bij 49 procent van de patiënten slonken de metastasen en bij 20 procent verdwenen deze volledig. Dit was ook het geval bij patiënten die al eerder andere immuuntherapie hadden gekregen. Van de patiënten die behandeld waren met ipilimumab werden de metastasen kleiner bij 21 procent en verdwenen deze volledig bij 7 procent.

De progressievrije overleving voor de TIL-groep was na zes maanden 53 procent. Voor de ipilimumab-groep was dit 21 procent. De mediane progressievrije overleving bleek na een mediane vervolgduur van 33 maanden significant beter voor patiënten die de TIL-therapie kregen (7 maanden) dan voor patiënten die ipilimumab kregen (3 maanden).

De kwaliteit van leven was ook beter na TIL-therapie dan na behandeling met ipilimumab. De TIL-groep scoorde beter op het gebied van algemeen lichamelijk en emotioneel functioneren en had minder last van klachten als vermoeidheid, pijn en slapeloosheid. Na 60 weken was dit verschil nog steeds aanwezig.

Zorginstituut Nederland gaat op basis van de resultaten van de TIL-studie beoordelen of de therapie wordt opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering.