Overzicht

Publicatie in Cancer Discovery

Therapieresistentie bij prostaatcarcinoom ontstaat door dag-en-nachtritme-eiwitten

  • 16 augustus 2022

Eiwitten die het dag-en-nachtritme van een cel reguleren spelen een rol in de resistentie die uiteindelijk optreedt tegen antihormonale therapie van prostaatcarcinoom. Dat heeft een onderzoeksgroep onder leiding van prof. dr. Wilbert Zwart (NKI) ontdekt. De resultaten zijn gepubliceerd in Cancer Discovery.

De onderzoekers analyseerden weefsel van 56 patiënten met hoogrisico prostaatcarcinoom die voor hun operatie drie maanden enzalutamidemonotherapie kregen. Die analyses laten zien dat ARNTL, een eiwit dat normaal het circadiane ritme van een cel reguleert, ervoor zorgt dat de enzalutamidebehandeling uiteindelijk niet meer aanslaat. Door dit resultaat kwam het onderzoeksteam op het idee om ARNTL te remmen in tumorcellen in het lab en in muizen. Hierdoor verminderde de groei van prostaatkankercellen en vergrootte de gevoeligheid voor de antihormonale therapie.