Overzicht

Lareb

Sunitinib kan ablatio retinae veroorzaken

  • 8 februari 2024

Bijwerkingencentrum Lareb heeft twee meldingen van een ablatio retinae (netvliesloslating) bij gebruik van sunitinib ontvangen. Bij één melding was er sprake van vochtophoping achter de retina waardoor een sereuze ablatio ontstond. In beide meldingen ontstonden de klachten binnen één maand na start van sunitinib.

Beeld: Adobe Stock

Bij een ablatio retinae kan de patiënt lichtflitsen en donkere, zwevende vlekken zien. Ook kan de patiënt slechter gaan zien. Bij de gemelde sereuze loslating van de retina verbeterde het zicht vanzelf na het stoppen met sunitinib. Bij de andere melding was een operatie nodig om de netvliesloslating te herstellen. Sunitinib wordt gebruikt voor de behandeling van gastrointestinale stromale tumoren, niercelcarcinoom en pancreascarcinoom. Lareb heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op de hoogte gesteld.