Overzicht

Trendrapport IKNL

Steeds vroegere ontdekking en betere prognose voor darmkanker

  • 14 March 2024

Darmkanker wordt in een eerder stadium opgespoord, de behandeling is minder rigoureus en de overleving is toegenomen. Dat blijkt uit een trendrapport van IKNL.

Vanaf de invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker in 2014 is het aantal gevonden tumoren in stadium I gestegen van 18 procent naar 30 procent. De vijfjaarsoverleving van alle mensen met darmkanker is eveneens gestegen, van 61 procent in 2015 naar 71 procent in 2022. Ook blijkt een rectumresectie steeds minder vaak toegepast te worden en wordt in plaats daarvan vaker chemo- en radiotherapie gegeven, gevolgd door een wait and see-beleid – een stijging van 5 naar bijna 30 procent.

In het rapport staan ook cijfers over kwaliteit van leven. Uit antwoorden uit een gestandaardiseerde vragenlijst waarop patiënten achttien maanden na hun diagnose antwoord hebben gegeven blijkt zelfs dat de kwaliteit van leven op het gebied van sociaal, emotioneel en dagelijks functioneren iets beter is dan bij de normpopulatie zonder kanker.

Alle cijfers uit het rapport zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en het Prospectief Landelijk CRCcohort (PLCRC). De inhoud is samengesteld met de Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG) en patiëntenorganisatie Stichting Darmkanker.