Overzicht

Solide tumoren vertonen respons op CAR-T-celtherapie

  • 18 april 2022

Een fase I/II-studie laat zien dat chimere antigeenreceptoren (CAR)-T-celtherapie effect kan hebben op solide tumoren en dat de therapie een acceptabel veiligheidsprofiel heeft. Prof. dr. John Haanen (NKI-AVL) presenteerde de eerste resultaten van deze studie tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Association for Cancer Research (AACR).

De CAR-T-celtherapie richt zich op tumorspecifiek antigeen CLDN6 dat tot expressie komt in solide tumoren. De studie onderzoekt de werkzaamheid van deze behandeling als monotherapie en in combinatie met een mRNA-vaccin dat de expansie van CAR-T-cellen bevordert. 

Van de zestien patiënten die deelnamen aan het onderzoek, ondervonden vier patiënten met testiscarcinoom en twee met ovariumcarcinoom zes weken na de start van de therapie een partiële respons. De response rate was ongeveer 43 procent. Van de patiënten met een partiële respons hadden vier patiënten alleen CAR-T-celtherapie ondergaan en twee patiënten de combinatietherapie. Bij veertien patiënten was na twaalf weken een initiële partiële respons waar te nemen. Eén patiënt vertoonde een volledige respons die zes maanden na het begin van de therapie voortduurt.

Bijwerkingen waren beheersbaar cytokine release syndrome, cytopenie en abnormale immuunresponsen die uiteindelijk verdwenen. De CAR-T-celtherapie met of zonder mRNA-vaccin lijkt veilig, aldus prof. dr. Haanen, maar hij waarschuwt dat het nog niet mogelijk is om grote conclusies te trekken op basis van dit onderzoek met een kleine groep patiënten.