Overzicht

Sociaaleconomische status en borstkanker: verschillen in soort chirurgische ingreep

  • 11 oktober 2021

Hoe hoger de sociaaleconomische status (SES), hoe waarschijnlijker het is dat een borstkankerpatiënt een borstsparende operatie ondergaat. Dat concluderen onderzoekers van het UMC Utrecht en IKNL.

De onderzoekers selecteerden een groep patiënten uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Alle patiënten die tussen 2011 en 2018 de diagnose borstkanker kregen (stadium I of II) werden geïncludeerd. Dat waren er in totaal ruim 105.000. Om te bepalen wat de SES was van de patiënten, koppelden de onderzoekers de NKR-data aan die van het CBS.

Na de analyse vielen twee belangrijke zaken op . Allereerst zagen ze dat SES geen invloed heeft of een patiënt een chirurgische ingreep krijgt. Wel zagen ze verschil in het soort ingreep: hoe hoger de SES, hoe waarschijnlijker het is dat een patiënt een borstsparende operatie ondergaat. De kans dat iemand uit de laagste sociaaleconomische klasse een borstsparende operatie ondergaat is bijna 45 procent kleiner ten opzichte van de hoogste klasse.

Lees het onderzoek.