Overzicht

Snelle immuunrespons na melanoombehandeling leidt tot uitstekende prognose

  • 26 februari 2021

Het risico op een recidief voor patiënten met uitgezaaide melanomen is veel kleiner als hun immuunsysteem de tumorcellen snel begint op te ruimen na immuuntherapie. Dat blijkt uit twee onderzoeken die onlangs in Nature Medicine zijn gepubliceerd.

Portretfoto (kleur) Christian Blank
Beeld: Jeroen van Kooten Fotografie

Christian Blank, internist-oncoloog bij het Nederlands Kanker Instituut, was betrokken bij beide publicaties. Eén daarvan betreft zijn eigen onderzoek, waarin bijna 100 patiënten met stadium III melanoom die neoadjuvante immuuntherapie kregen werden gevolgd. Een snelle respons bleek een belangrijke voorspellende waarde te hebben: 98 procent van de 71 patiënten met een snelle immuunrespons viel binnen twee tot vier jaar niet terug.

In de tweede publicatie vergeleken onderzoekers verschillende neoadjuvante therapieën bij melanoompatiënten, waarbij de auteurs zich concentreerden op de relatie tussen de responspercentages van patiënten en hun overlevingspercentages zonder recidief. De belangrijkste conclusie: als patiënten goed reageerden op de neoadjuvante behandeling, was er bijna geen recidief.