Overzicht

PET-CT

Scans laten zien voor wie chemo met nanodeeltjes gunstig kan zijn

  • 24 juni 2022

Een lage dosis polymere nanodeeltjes kan helpen om te identificeren welke kankerpatiënten baat kunnen hebben bij een behandeling met nanomedicijnen. Dit concludeert een onderzoeksgroep onder leiding van internist-oncoloog dr. Willemien Menke-van der Houven van Oordt (AmsterdamUMC).

De onderzoekers bekeken hoe goed tumorcellen de polymere nanodeeltjes 89Zr-CPC634 opnemen. Deze nanodeeltjes kapselen docetaxel in en verbeteren zo de afgifte hiervan. Ze kregen een radioactief label, waardoor het onderzoeksteam na toediening met behulp van PET-CT-scans de accumulatie van CPC634 in beeld kon brengen.
Zeven patiënten met solide tumoren kregen de nanodeeltjes in twee verschillende doses toegediend: een lage diagnostische dosis (met 1–2 mg docetaxel) en een hogere therapeutische dosis (met 60 mg/m-² docetaxel). Bij de lage dosis konden de onderzoekers accumulatie van CPC634 in tumoren net zo goed waarnemen als bij de hogere dosis.
Hieruit volgt dat een lage diagnostische dosis nanodeeltjes in combinatie met PET-CT-scans kan helpen om patiënten te selecteren voor de behandeling met deze nanomedicijnen, aldus hoofdonderzoeker dr. Menke-van der Houven van Oordt. Patiënten met een hogere accumulatie van CPC634 hebben mogelijk meer baat bij deze behandeling dan patiënten met een lagere accumulatie.