Overzicht

Samenwerking apotheken Prinses Máxima Centrum en Antoni van Leeuwenhoek

  • 15 december 2020

Prof. dr. Alwin Huitema, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog in het Antoni van Leeuwenhoek (AvL), werkt sinds dit najaar deeltijd bij het Prinses Máxima Centrum. Wat is de reden van zijn overstap?

Portretfoto kleur Huitema
beeld: AvL NKI

‘De inzet van geneesmiddelen is een onmisbaar onderdeel van de multidisciplinaire behandeling van kinderen met kanker’, aldus Huitema. ‘Farmacologische kennis is nodig voor het bepalen van de juiste dosis voor kinderen, hetgeen onder meer afhankelijk is van de leeftijd van het kind. Ook is farmacologische kennis nodig voor keuzes voor combinaties van medicijnen die behandelaars kunnen inzetten, waarbij te verwachten bijwerkingen op korte en langere termijn een belangrijk aandachtspunt zijn.’

Zijn deeltijd-overstap naar het Prinses Máxima Centrum is niet meer dan een logische stap, aldus Huitema. ‘Ik ben al zo’n tien jaar betrokken bij vroegefasestudies bij kinderen. In de loop der jaren is het Prinses Máxima Centrum een steeds belangrijkere speler geworden bij kankeronderzoek bij kinderen, en werd ik door steeds meer onderzoekers gevraagd om mee te denken aan hun studies. Nu is er sprake van een formele positie.’

Samen met ziekenhuisapotheker dr. Lidwien Hanff gaat Huitema het farmacologisch onderzoek voor kinderen met kanker verder uitbreiden. Huitema neemt veel kennis mee uit de volwassenenoncologie. ‘Nieuwere geneesmiddelen zijn vaak al bekend in de volwassen setting, maar kennis over toepassing bij kinderen ontbreekt nogal eens.’ Ook supportive care en kwaliteit van leven zijn belangrijke onderzoeksthema’s, bijvoorbeeld in een beoogde studie naar het verminderen van neuropathie.