Overzicht

RVS adviseert palliatieve zorg eerder in te zetten

  • 28 maart 2022

Het medisch perspectief staat te lang centraal bij mensen die leven met de dood in zicht. Dat stelt de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS). Het brede aanbod van palliatieve zorg, inclusief aandacht voor mentale en sociale aspecten, moet daarom volgens de Raad niet alleen bewaard worden voor de terminale fase. De RVS adviseert om dit eerder in te zetten.

Ook schrijft de RVS dat het belangrijk is om ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, het eigen netwerk van patiënten en niet-medische professionals zoals sociaal werkers of geestelijk verzorgers eerder te betrekken in het ziekteproces van patiënten. Volgens de RVS kan dat alleen als de overheid de portemonnee trekt voor samenwerking tussen eerste- en tweedelijnszorg en voor samenwerkingen tussen aanbieders vanuit het bestaande palliatieve zorgaanbod en andere delen van de zorg.

De Raad heeft dit advies op 9 maart aangeboden aan VWS.