Overzicht

Roken belangrijkste risicofactor PTO

  • 19 december 2022

Roken is de belangrijkste risicofactor voor het krijgen van een primaire tumor onbekend (PTO). Alcoholgebruik, diabetes en een familiegeschiedenis van kanker zijn ook, maar in mindere mate, geassocieerd met het risico op PTO.

Dr. Karlijn Hermans
Beeld: IKNL

Dr. Karlijn Hermans (Universiteit Maastricht) onderzocht op basis van data uit de Nederlandse Kankerregistratie en de Nederlandse Cohortstudie naar voeding en kanker de invloed van leefstijl, diabetes en een familiegeschiedenis van kanker in relatie tot het risico op een PTO.

Voor alcoholconsumptie vond Hermans een dosisresponsrelatie. Hoe meer alcohol iemand gebruikt, des te hoger het risico op een PTO. Dit geldt met name voor de mannen uit het cohort. Ook bij rookgedrag vond Hermans een dosisresponsrelatie: hoe meer en hoe langer iemand rookt, hoe hoger het risico op een PTO. Deelnemers die op 50-jarige of latere leeftijd de diagnose diabetes type 2 kregen, bleken ook een hoger risico op PTO te hebben. Dit was met name voor vrouwen het geval.

Ze vergeleek tevens de risicofactoren binnen de Nederlandse Cohorstudie (NLCS) met de risicofactoren die naar voren kwamen uit andere epidemiologische studies naar PTO-risicofactoren. Daaruit blijkt roken een gevestigde risicofactor voor PTO te zijn. Alcoholgebruik, diabetes en een familiegeschiedenis zijn in mindere mate geassocieerd met het risico op PTO.