Overzicht

RNF31-remming maakt resistente tumorcellen gevoelig voor immuuntherapie

  • 20 juni 2022

Tumorcellen die normaal refractair zijn voor immuuntherapie kunnen hier toch gevoelig voor raken zodra gen RNF31 is uitgeschakeld. Dit ontdekten prof. dr. Daniel Peeper (AVL) en collega’s. 

Daniel Peeper
Daniel Peeper
Beeld: Andre Jagt (AVL)

De onderzoekers gebruikten functionele genoombrede screens om te onderzoeken welke genen betrokken zijn bij de resistentie van tumoren tegen immuuntherapie. In gekweekte tumorcellen schakelden ze met behulp van CRISPR/Cas9-technologie steeds een gen uit. Daarna behandelden ze de tumorcellen met natural killer (NK)- of CD8+-T-cellen en analyseerden ze de reactie hierop. 

Uit het onderzoek kwam naar voren dat het uitschakelen van drie genen uit één familie, waaronder RNF31, tumorcellen veel gevoeliger maakte voor eliminatie door NK- en CD8+-T-cellen. Peeper en collega’s keken niet alleen naar tumorcellen die MHC-antigeen presenteerden, ze combineerden deze ook met tumorcellen die dit niet deden. Ze zagen dat MHC-antigeendeficiënte tumorcellen in deze mix van cellen eveneens gevoelig werden voor de immuuncellen na remming van RNF31. 

De remmer die de onderzoekers gebruikten is nog niet geschikt voor toepassing in patiënten, maar RNF31 blijkt een goed aangrijpingspunt voor verdere ontwikkeling van immuuntherapie.