Overzicht

Palliatieve zorg

Richtlijnen Hik, Jeuk en Overmatig zweten in palliatieve zorg vernieuwd

  • 8 april 2022

Een multidisciplinaire werkgroep heeft de nieuwe richtlijnen Hik, Jeuk en Overmatig zweten in de palliatieve fase evidence based opgesteld. De werkgroep stond onder leiding van de Nederlandse Internisten Vereniging.

De belangrijkste wijzigingen in de aanbevelingen van de richtlijn Hik zijn: nadruk en onderbouwing van de frenicusblokkade, en keuze uit drie gespecificeerde middelen voor medicamenteuze behandeling. Voor de richtlijn Jeuk zijn dit: lichttherapie bij de niet-medicamenteuze behandelingen en rifampicine als eerste keuze bij cholestatische jeuk. Bij de richtlijn Overmatig zweten bestaan de belangrijkste veranderingen in aanbevelingen uit: blokkade ganglion stellatum bij opvliegers en oxybutynine als eerste keus met glycopyrronium als alternatief.

Samenvattingen van de richtlijnen zijn te vinden in de app PalliArts, die gratis te downloaden is voor Android en iOS.