Overzicht

Real-world effecten van nieuwe middelen bij gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom

  • 9 april 2021

Sinds 2010 zijn aanzienlijk meer patiënten met gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom (mCRPC) met nieuwe middelen behandeld, waardoor de totale overleving (OS) is toegenomen. Nederlandse onderzoekers publiceerden de real-world data onlangs in Prostate Cancer.

De onderzoekers gebruikten voor hun observationele en retrospectieve analyse gegevens uit het CAPRI-register. Er werden twee subgroepen geselecteerd: behandelingsnaïeve patiënten (subgroep 1, n = 3600) en postdocetaxelpatiënten (subgroep 2, n = 1355). In beide subgroepen nam het gebruik van nieuwe (levensverlengende) middelen toe: van 57% (2010-2011) naar 69% (2014-2015) in subgroep 1 en van 65% (2011-2012) tot 79% (2015-2016) in subgroep 2.

In subgroep 1 nam de mediane OS vanaf de diagnose toe van 28,5 maanden tot 31,0 maanden (p = 0,196). In subgroep 2 nam de mediane OS na ziekteprogressie na docetaxel toe van 7,9 maanden tot 12,5 maanden (p < 0,001).

Lees hier de studie in Prostate Cancer.