Overzicht

Radboudumc benoemt dertien vrouwelijke hoogleraren

  • 17 mei 2021

Het Radboudumc in Nijmegen heeft dertien vrouwelijke onderzoekers, docenten en clinici tot hoogleraar benoemd. Met hun aanstelling neemt het percentage vrouwelijke hoogleraren toe tot dertig procent.

Vrouwelijke hoogleraren zijn, net als bij andere UMC’s, ondervertegenwoordigd in het Radboudumc. Dat moest anders, vond de Raad van Bestuur. Daarom zijn na een intensieve selectieprocedure dertien topacademici aangesteld als hoogleraar. Hun vakgebieden beslaan het hele (bio)medische veld, variërend van fundamenteel en translationeel tot klinisch onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg.

Nu er met deze aanstellingen meer vrouwen op sleutelposities zitten, en dus vaker betrokken zijn bij beleidsvorming en sollicitatieprocedures, zijn we ervan overtuigd een volgende belangrijke stap te zetten naar een meer inclusieve organisatie, aldus de Raad van Bestuur van het Radboudumc.

Onder de dertien nieuwe hoogleraren zijn onder meer Romana Netea-Maier (Endocriene Tumoren), Sandra Heskamp (Nucleaire Beeldvorming en Therapie in Immuno-Oncologie) en Nielka van Erp (Cancer Pharmacology).