Overzicht

‘Koppel uitkomsten PROMs met EPD’

  • 21 maart 2022

Projectleider Myrte Gorris en onderzoeker dr. Martijn van Oijen (beide Amsterdam UMC) hebben hun project PROMs in de spreekkamer afgerond en de rapportage gepubliceerd.

Martijn van Oijen en Myrte Gorris
Beeld: Foto Van Oijen: Daisy Ranoe

PROMs worden steeds belangrijker in de zorg. Enerzijds worden ze gebruikt voor evaluatie van de kwaliteit van zorg, anderzijds worden PROMs ingezet in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Ook zijn er steeds meer landelijke projecten die gebruik maken van het uitvragen van PROMs vragenlijsten. Begrijpelijk, want de uitkomsten van de vragenlijsten spelen een steeds belangrijkere rol in het gesprek met de patiënt in de spreekkamer. 

Het ideale scenario is om de uitkomsten van PROMs te koppelen met het EPD. Dat is momenteel echter nog niet mogelijk. De onderzoekers hebben op een rij gezet wat de ideale stappen zouden moeten zijn om deze koppeling te kunnen bewerkstelligen. De inventarisatie is te lezen in de rapportage en bruikbaar voor iedereen die op termijn een koppeling wil maken met het EPD.