Overzicht

Promotieonderzoek: Begeleiding van patiënten bij borstsparende operatie kan beter

  • 27 juni 2022

Patiënten met mammacarcinoom vinden het belangrijk dat chirurgen na een borstsparende behandeling (BSB) aandacht blijven besteden aan de cosmetische effecten hiervan. Daarbij hebben ze behoefte aan informatie die specifiek voor hun situatie geldt. Dat schrijft verpleegkundig specialist dr. Angelique Brands (Máxima MC) in haar proefschrift

Angelique Brands
Angelique Brands
Beeld: Máxima MC

Eerdere studies richtten zich op algemene informatiebehoeften van kankerpatiënten. Het onderzoek van dr. Brands analyseert de specifieke informatiebehoeften van mammacarcinoompatiënten wat betreft de cosmetische uitkomst van een BSB. 

Ze deed dit met behulp van gestructureerde vragenlijsten en semi-gestructureerde interviews waar 115 patiënten die BSB hadden ondergaan aan deelnamen. Daaruit blijkt dat vrouwen het belangrijk vinden om tijdens hun follow-upbezoeken informatie te krijgen over de mogelijke cosmetische effecten van de operatie, ook over de effecten op de lange termijn.

Verder zag Brands dat voorlichting en begeleiding bij BSB niet eenduidig en structureel zijn opgenomen in borstkankerzorgpaden. Volgens de verpleegkundig specialist zou dit wel standaard een onderdeel moeten zijn van het gehele behandel- en nazorgtraject.

Brands onderzocht met een andere vragenlijst welke factoren patiënten zelf belangrijk vinden voor de cosmetische tevredenheid na een BSB. De top drie factoren die 149 vrouwen noemden waren: draagbaarheid van de beha (67 procent), borstgevoeligheid (59 procent) en asymmetrie (51 procent). Jongere patiënten (<55 jaar) vonden borstgrootte het belangrijkst. Oudere patiënten (>55 jaar) meldden het vaakst de draagbaarheid van de beha als belangrijke factor.

Deze uitkomsten laten zien dat patiënten andere items belangrijker vinden om de cosmetische uitkomst te beoordelen dan die nu voorkomen in bestaande beoordelingsvragenlijsten, stelt Brands.