Overzicht

Oncologische netwerken

Prof. dr. Rob Tollenaar voorzitter Programma passende zorg in oncologieregio’s

  • 12 januari 2024

Hoogleraar Heelkunde en oncologisch chirurg dr. Rob Tollenaar (LUMC) is per 1 januari jongstleden benoemd tot voorzitter van het Programma passende zorg in oncologieregio’s. Zijn opdracht is om samen met partijen in de zorg de samenwerking binnen netwerken te verbeteren, de concentratie en spreiding van de oncologische zorg te realiseren en de kwaliteit van zorg voor mensen met kanker te garanderen.

Beeld: privéarchief

Het doel is om te komen tot meer passende zorg voor mensen met kanker, zo valt te lezen op de website van het Zorginstituut. Hiervoor gaat hij aan de slag met de acties die door kwartiermaker prof. dr. Hans Nijman (UMCG) in het Plan van Aanpak zijn opgesteld. Dat plan bestaat uit zeven thema’s waarmee de samenwerking binnen netwerken moet worden verbeterd en concentratie en spreiding van oncologische zorg de komende jaren van de grond moeten komen.

Tollenaar richtte in 2012 het DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing) op. Hij is daar momenteel lid van de Raad van Bestuur. Daarnaast is hij voorzitter van het managementteam van het Universitair Kanker Centrum LeidenDen Haag.