Overzicht

Prof. dr. Hans Nijman benoemd tot kwartiermaker netwerk- en expertzorg kanker

  • 14 december 2022

Zorginstituut Nederland heeft prof. dr. Hans Nijman, gynaecoloog-oncoloog en hoogleraar gynaecologische oncologie en immunotherapie (UMCG), aangesteld als kwartiermaker netwerk- en expertzorg voor mensen met kanker.

Prof. dr. Hans Nijman
Beeld: UMCG

De taak van Nijman is een plan van aanpak te maken waarin bestaande initiatieven en afspraken voor netwerk- en expertzorg worden samengevoegd, met oog voor zowel het medisch en patiëntenperspectief als de maatschappelijke belangen. 

Het door hem op te stellen plan van aanpak zal tevens aandacht besteden aan de samenhang en samenwerking tussen passende oncologische zorg en overige zorg. Leidend bij het opstellen van het plan zijn de afspraken van het Integraal Zorgakkoord en de twaalf knelpunten en oplossingsrichtingen uit het Signalement Passende zorg voor mensen met kanker; netwerk- en expertzorg van Zorginstituut Nederland, dat eind september 2022 is gepubliceerd. 

In april 2023 dient het plan van aanpak klaar te zijn.