Overzicht

Proefschriftprijzen voor Myriam Chalabi en Joris van de Haar

  • 11 november 2022

Dr. Myriam Chalabi en dr. Joris van de Haar van het Nederlands Kankerinstituut (AVL) zijn de winnaars van de oncologieproefschriftprijzen van 2022. Chalabi ontvangt de NVMO-prijs voor haar onderzoek naar neoadjuvante immuuntherapie bij coloncarcinoom en Van de Haar voor zijn analyses over DNA-gestuurde precisiegeneeskunde.

Myriam Chalabi (links) en Machteld Wymenga
Beeld: Gerard van Bree fotografie

Dr. Myriam Chalabi ontvangt de NVMO-prijs voor haar onderzoek bij het NKI naar neoadjuvante immuuntherapie bij coloncarcinoom, ook wel bekend als de NICHE-studie. De jury bestond dit jaar uit dr. Machteld Wymenga, dr. Geert Cirkel, dr. Maartje Los en dr. Judith Kroep. Zij vinden de resultaten indrukwekkend. Alle patiënten met microsatelliet-instabiele tumoren vertoonden respons, en een kwart van de patiënten met microsatelliet-stabiele tumoren.

Deze resultaten waren voor het ESMO Scientific Committee aanleiding om het vervolg van deze studie, de NICHE-2-studie, in het Presidential Symposium van ESMO 2022 als LBA op te nemen. Chalabi leidt diverse andere studies, zoals de PANDA-studie en de TARZAN-studie, die naar verwachting een even grote impact zullen hebben als de NICHE-studie.DNA-gestuurde precisiegeneeskunde

Dr. Joris van de Haar heeft de proefschriftprijs gekregen voor zijn analyses over DNA-gestuurde precisiegeneeskunde die hij uitvoerde aan het NKI. Hij is daarna begonnen met zijn opleiding tot internist in het Meander MC. Zijn werk als arts combineert hij met computationele wetenschap.

Volgens de jury heeft zijn dissertatie alles in zich. Met zijn onderzoek laat hij zien dat biomarkeranalyses niet alleen meer informatie geven over hoe dure therapieën effectiever ingezet kunnen worden, maar ook meer inzichten leveren op het gebied van immuuntherapie. Daarnaast vertaalt hij dit naar directe patiëntenzorg.

Naast diverse reeds gepubliceerde artikelen in high impact tijdschriften heeft Van de Haar een aantal artikelen die zich in de tweede ronde bevinden van het reviewproces van Nature en The New England Journal of Medicine.

Proefschriftprijzen

Beide prijswinnaars hielden tijdens de 28e Oncologiedagen een korte voordracht over hun bekroonde onderzoek. Ook ontvangen ze ieder een NVMO-certificaat en een geldprijs van 1000 euro.